مدیریت بحران مخاطرات طبیعی حجازی زاده …

نویسندگان: دکتر زهرا حجازی زاده، دکتر اسماعیل نجفی، حسن حسینی امینی

سال چاپ: ۱۳۹۵

نوبت چاپ: اول

 

390,000 ریال

جزئیات کتاب

وزن373 g
ناشر

آذرکلک

قطع

وزیری

تعداد صفحات

185

سال چاپ

1395

نوبت چاپ

اول

شابک

9786006359441

درباره نویسنده

حسن حسینی امینی

دکتر اسماعیل نجفی

دکتر زهرا حجازی زاده

مدیریت بحران مخاطرات طبیعی

مخاطرات طبیعی از اجزای مهم ارتباط متقابل بین انسان و طبیعت هستند که به صورتمنفی بروز میکنند. با این وجود اقدامات نامناسب و بی توجهی هایی که در این راستا توسط مخاطرات طبیعی از اجزای مهم ارتباط متقابل بین انسان و طبیعت هستند که به صورت منفی بروز میکنند. با این وجود اقدامات نامناسب و بیتوجهیهایی که در این راستا توسط انسان و فعالیت های او صورت میگیرد بر افزایش خسارتهای جانی و مالی آنها دامن زده است. در سطح جهانی مخاطرات طبیعی، خسارات جانی و مالی زیادی را به دنبال دارد. به طورکلی با توجه به تعاریف مختلفی که از بحران موجود میباشد، بحران را بدینصورت میتوان تعریف نمود حادث های که بهطور طبیعی و یا به وسیله
بشر، به طور ناگهانی و یا به صورت فرآیند به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانیتحمیل نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوقالعاده باشد».

با توجه به تعاریف ارائه شده از مفهوم بحران، بدیهی است که مدیریت بحران در برگیرنده یک سری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا میباشد و یا علمی است کاربردی که به جهت مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیهوتحلیل آنها، در جستجوی یافتن ابزاری مناسب است که با استفاده از آن بتوان از بحران ها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز، در خصوص
کاهش اثرات آن، آمادگی و امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع اقدام نمود.

میتوان گفت سوانح و مخاطرات طبیعی بخشی از طبیعت زیست انسانها میباشد که در اثر ساختوساز بیرویه انسانها وهجوم افراد به مناطق پرخطر و نادیده گرفتن حریمهایطبیعی، موجب بروز و تبدیل آنها به بحرانهای فاجعه آمیز انسانی و اقتصادی شده است.
پهنه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در زمره کشورهایبلاخیز جهان قرار دارد که همواره در معرض مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیک میباشد که مهمترین آنها، زمین لرزه، سیل، حرکات دامنهای و فرونشست زمین میباشد. با وجود اینکه ما همواره شاهد بلایای طبیعی در کشور بوده و خواهیم بود، متأسفانه هزینه های
اختصاص یافته به مدیریت بحران اندک بوده و کارهای تحقیقاتی و علمی آنگونه که باید و شاید در این مورد صورت نپذیرفته است درصورتیکه این امر کاملاا محسوس بوده وشایسته است که در این مورد پژوهشهای علمی و تخصصی شایستهای صورت پذیرد.

امتیاز دهی به کتاب مدیریت بحران مخاطرات طبیعی
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۲.۵ (۲ رای)