میثم دریکوندی

مقدمه مدیریت بحران شهری

مقدمه مدیریت بحران

برگرفته از کتاب مدیریت بحران شهری مقدمه مدیریت بحران شهری زندگی جمعی، به وجود آورنده امنیت و نماد تمدن بشری است. شهر از دوران قدیم نه تنها نماد نظام خلقت، بلکه نماد وحشت و ترس نیز محسوب می شد؛ زیرا جنگ، شرایط نامناسب جوی، زلزله ها آتش سوزی ها، مردم شهر و خانه هایشان را نابود می کرد. وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی، تاثیرات مخربی بر سکونت گاه های انسانی باقی می گذارد و تلفات سنگینی بر ساکنان آن ها وارد می آورد. کمتر سالی است که هزاران نفر از مردم جهان قربانی حوادثی چون جنگ، زلزله، سیل و...

ادامه خواندن ←

مدل های آب و هواشناسی | سنگ کره

سنگ کره

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی سنگ کره خشکی ها حدود 30 درصد از سطح کره زمین را در بر می گیرند. حدود یک چهارم از خشکی ها هیچ گونه پوشش گیاهی ندارند. لایه خاک، به سبب خواص گرمایی و محتوای رطوبتی خود، سپیدایی متفاوتی دارد و از این رو نقش مهمی را توازن انرژی سطحی ایفا می کند. به جز موارد خاص (ورود غبار، ذرات آتش فشانی و گازهایی که در جو وارد می شوندو تغییراتی را در سطح زمین ایجاد می کنند) موقعیت و ارتفاع خشکی ها تغییرات بسیار کندی دارد. می توان گفت: سنگ سپهر...

ادامه خواندن ←

تاریخچه علم هیدرولوژی

علم هیدرولوژی

برگرفته از کتاب مدل های هیدرولوژیکی تاریخچه علم هیدرولوژی هیدرولوژی به معنای خاص کلمه علم جدیدی است و شاید گفت که قدمتی بیش از 100 سال ندارد. هرچند تاریخچه آب به زمان پیدایش زمین باز می گردد، ولی تاریخچه آشنایی انسان اولیه با آب  مسائل مربوط به آن دقیق مشخص نیست. در دوره رنسانس و بعد از آن به تدریج مفاهیم فلسفی هیدرولوژی جای خود را به مشاهدات علمی دادند. مثلا در این دوره لئوناردو داوینچی سیکل هیدرولوژی را به طور صحیحی تشریح کرده و مفاهیم نسبتا دقیقی از نحوه نفوذ و حرکت آب در زیر زمین ارائه نمود. همچنین...

ادامه خواندن ←

مدلهای کارکردی: نشانه های رفتاری

مدلهای کارکردی نشانه های رفتاری

مدلهای کارکردی : نشانه های رفتاری برگرفته از کتاب روان شناسی شناختی ژست های مرتبط با گفتار استفاده از مفهوم اطلاعات در «نظریه ریاضی ارتباط» که توسط شانون و ویور در سال 1949 پیشنهاد گردید تأثیر عمیقی بر این ناحیه داشت. نمودار طراحی شده از عملیات تلگرافی با پیام منبع انتقال یافته به یک دریافت کننده از طریق یک کانال شلوغ دارای کاربردهای گستردهای میباشد. مفهوم رمز در مرکز این مدل انتقال اطلاعات را در طول فازهای رمزگذاری و رمز زدایی ممکن میسازد .این مفهوم بسیار کلی ممکن است دو چشم انداز همگرا از ارتباط ژستی را به وجود آورد. از یک...

ادامه خواندن ←

نظریه ذهن به چه معناست

نظریه ذهن

نظریه ذهن به چه معناست؟ برگرفته از کتاب روان شناسی شناختی ژست های مرتبط با گفتار مفهموم «نظریه ذهن» که مورد بحث گسترده ای در علوم شناختی قرار گرفته است ( به ویژه در فلسفه ذهن )، به توانایی افراد در نسبت دادن حالات ذهنی مانند تمایلات و برداشت ها به موجودات زنده دیگر بر می گردد. اصطلاح «نظریه» به دو دلیل استفاده می گردد: 1 . حالات ذهنی را در آنها نمی توان مشاهده کرد اما آنها را می توان از تاثیرات واقعی آنها استنباط کرد؛ 2 . هدف از نسبت دادن حالات ذهنی بیان رفتار از طریق روانشناسی قومی...

ادامه خواندن ←

ضرورت آینده نگاری نظام شهری

آینده نگاری نظام شهری

برگرفته از کتاب اصول و روش های آینده نگاری نظام شهری شهر زیستگاهی است انسان ساخت که با تبعیت از شرایط طبیعی در تعامل با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی انسان ها، تمرکز جمعیتی نسبتاً پایدار در گذشته و حال را در خود جای داده است و بر اساس رفتارها، خواسته ها، نیازها و مهارت های انسانی فضاهای ویژه ای به وجود می آورد که در همه حال به صورت نظام وار و سیستماتیک اجزای متفاوت را به همدیگر پیوند داده است و به صورت یک پدیده در درون فضاهای خرد و کلان موقعیت ویژه ای پیدا می کند؛ بنابراین محیط...

ادامه خواندن ←

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

برگرفته از کتاب مدیریت منابع انسانی بر پایه شایستگی مدیریت منابع انسانی ، دست خوش دگرگونی های عمده ای در سازمان های امروزی شده است. زمانی انتظار می رفت دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی، برای سازمان خود نقش پلیس راهنمایی رانندگی را  داشته باشند. مسئولیت آنها تذکر و یادآوری خط مشی های سازمانی رعایت نشده یا ترک شده و سپس تنبیه متخلفان بوده است؛ درست همانند پلیس راهنمایی رانندگی در برخورد با رانندگانی که از سرعت مجاز تجاوز می کنند. به عنوان یک نتیجه مستقیم از این مقوله، برخی از دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی، ریسک گذیر شده اند. آنها...

ادامه خواندن ←

مدیریت عملکرد چیست

performance management

برگرفته از کتاب مدیریت عملکرد راهنمایی برای مدیران مدیریت عملکرد چیست ؟؟؟ مدیریت عملکرد یک فرآیند ارتباط مستمر است، که بر اساس مشارکت بین کارکنان و نزدیک ترین سرپرست آنها می باشد، که مستلزم شفاف ساختن، انتظارات و درک مشترک آنها درباره: ضرورت عملکرد کاری که از کارکنان انتظار می رود، انجام شود. چگونگی تاثیر گذاری کار کارکنان بر اهداف سازمان. چگونگی"انجام درست کارها" در شرایط واقعی چگونگی همکاری کارکنان و سرپرستان با یکدیگر که عملکرد کارکنان تقویت و نگه داشته شود. سنجش عملکرد کار چگونه باشد. شناسایی موانع عملکرد و از بین بردن آن ها. این دیدگاه به ما...

ادامه خواندن ←

مبانی فلسفی مخاطرات طبیعی

مخاطرات طبیعی

برگرفته از کتاب مدیریت بحران مخاطرات طبیعی مبانی فلسفی مخاطرات طبیعی مهم ترین مسئله در تعریف و تعدیل مخاطرات طبیعی بررسی مبانی فلسفی آن است. واژه ی خطر همیشه در رابطه ی انسان با شرایط محیطی تعریف شده است. در ابتدا، زمانی که زندگی انسان بسیار ساده و بیولوژیک بود، خطر در حد بیماری های واگیر و کشنده تعریف می شد؛ اما بعدها، در پی توسعه جمعیت و انتظارات انسان و بهره برداری فزاینده او از طبیعت، خطر اتفاق های ناشی از فتار انسان با محیط تعریف شد و به آن حادثه ای گفته شد که به انسان و مایملک...

ادامه خواندن ←

بحران از دیدگاه های مختلف

برگرفته از کتاب مدیریت بحران شهری بحران از دیدگاه های مختلف دیدگاه اقتصادی: ضعف عملکرد دستگاه ها و نهادها و تصمیمات نابه جا در ارتباط با نظام اقتصادی، به بحران های اقتصادی و مالی نظیر تورم، بیکاری، رکود، کسری بودجه و مشکلاتی مشابه منجر می شود. دیدگاه علوم سیاسی: بحران در دیدگاه سیاسی از شمول و مقولات گسترده ایی برخوردار است. منازعات و جنگ ها در سطوح محلی تا بین المللی و هرگونه وضعیت اضطراری در عرصه سیاسی، بحران به حساب می آید. به تعبیر دیگر، حوادثی که در نتیجه دخالت های آگاهانه ی انسان، ایجاد و سبب تخریب کلی...

ادامه خواندن ←