مدل های آب و هواشناسی | سنگ کره

مدل های آب و هواشناسی | سنگ کره

سنگ کره

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی

سنگ کره

خشکی ها حدود ۳۰ درصد از سطح کره زمین را در بر می گیرند. حدود یک چهارم از خشکی ها هیچ گونه پوشش گیاهی ندارند. لایه خاک، به سبب خواص گرمایی و محتوای رطوبتی خود، سپیدایی متفاوتی دارد و از این رو نقش مهمی را توازن انرژی سطحی ایفا می کند.

به جز موارد خاص (ورود غبار، ذرات آتش فشانی و گازهایی که در جو وارد می شوندو تغییراتی را در سطح زمین ایجاد می کنند) موقعیت و ارتفاع خشکی ها تغییرات بسیار کندی دارد. می توان گفت: سنگ سپهر بجز در مقیاس های زمین شناسی ثابت است.

درهر حال، کنترل های بزرگ مقیاس در برهم کنش سطح خشکی/ جو با حرکات خشکی زایی و ایجاد و گسترش محدوده کوه ها و فلات ها عمل می کنند. بیشتر خشکی ها در نیمکره شمالی هستند.

شایان گفتن است که در قاره آمریکای شمالی و جنوبی محدوده رشته کوه ها بر سامانه های جهانی باد عرض های میانی و پایین عمودند (بری و کارلتون،۲۰۰۱).

امتیاز دهی به این مطلب
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)