برچسب: کتاب GIS

کاربرد GIS در تحلیل بزه کاری و جغرافیای جرم

GIS در تحلیل بزه کاری

برگرفته از کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ARC GIS 10.3 کاربرد GIS در تحلیل بزه کاری و جغرافیای جرم استفاده از GIS در بررسی جغرافیای جرم از دهه ی 1970 آغاز شده است. با کمک امکانات و تکنیک های این سامانه، تهیه پایگاه داده ای، مرتب سازی، نمایش فضایی اطلاعات مجرمانه، تلفیق اطلاعات و تحلیل فضایی آن امکان پذیر شده است. تهیه نقشه های رایانه ای جرم ابتدا به کمک نرم افزار Auto Cad آغاز و سپس نرم افزار GIS جایگزین آن شد. هر چند تا اواسط دهه 1990 به کار گیری این نرم افزار حتی در کشور های...

ادامه خواندن ←

کاربرد GIS در مدیریت بحران

GIS در مدیریت بحران

برگرفته از کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ARC GIS 10.3 GIS در مدیریت بحران با استفاده از GIS پیش از بروز بلایا یا مخاطرات طبیعی و محیطی، نیازهای مدیریت بحران قابل شناسایی است. در سال های اخیر GIS به عنوان یک ابزار قدرت مند در بررسی بلایای طبیعی مانند زلزله، طوفان، گردباد، سیل و ... به کار گرفته شده است. استفاده از این فناوری، اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی مدیریت بحران را در دسترس مدیران قرار می دهد. هنگامی که بلایای طبیعی مانند زلزله اتفاق می افتد، لازم است عملیات مختلفی برای نجات افراد مانند معرفی پناهگاه ها،...

ادامه خواندن ←

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ایی

GIS در برنامه ریزی شهری

برگرفته از کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ARC GIS 10.3 GIS در برنامه ریزی شهری از دو ده قبل GIS در امور شهری کشورهای مختلف جهان به کار گرفته شده است. به خصوص کشور فرانسه (برنامه ریزی شهر لیون) در برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ایی و شهری، هند در زمینه برنامه ریزی کاربردی زمین، فضاسازی، آتش نشانی ها و ادارات شهری تاکوما در آمریکا، نمونه های بهره گیری از GIS در امور شهری است. امروزه در برخی از کشورهای حهان، حتی در تصمیم گیری های روزمره از GIS استفاده می شود. انتخاب یک مکان برای احداث یک...

ادامه خواندن ←

کاربرد GIS در کشاورزی

کاربرد GIS در کشاورزی

برگرفته از کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ARC GIS 10.3 کاربرد GIS در کشاورزی یکی از کاربرد های GIS  در کشاورزی، استفاده از این سیستم در سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد فائو است. در این راستا در فاصله سال های 1984-1982 فائو و برنامه محیط زیست سازمان ملل، یک طرح مشترک کویرزدایی را در سطح کشور های در حال توسعه هدایت کردند. در طول اجرای این طرح یک بانک اطلاعاتی با لایه های متعدد جغرافیایی که نشان دهنده ی عوامل زیست محیطی و آب و هوایی آفریقا بود، ایجاد شد، این بانک بر روی رایانه های بخش...

ادامه خواندن ←

کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

سامانه اطلاعات جغرافیایی

برگرفته از کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ARC GIS 10.3 امروزه GIS کاربردی ترین دانش ها به کار می رود. از کاربرد گوناگون آن مدیریت منابع علمی، برنامه ریزی های توسعه شهری و روستایی، طرح ریزی های منطقه ایی و آمایش سرزمین قابل ذکر است. به طور کلی طیف کاربران و علوم وابسته به GIS در  موارد زیر قابل دسته بندی است: ◊ شهر داری و امور برنامه ریزی شهری: بررسی توزیع و پراکنش فضاهای سبز به منظور احداث فضاهای جدید و جبران کمبود های موجود؛ ◊ امور کشاورزی و برنامه ریزی کاربری اراضی، هواشناسی حاصل از ماهواره ها،...

ادامه خواندن ←