برچسب: آب و هواشناسی

مدل های آب و هواشناسی| هواشناسی و اقلیم شناسی

هواشناسی و اقلیم شناسی

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی هواشناسی و اقلیم شناسی به مجموعه پدیده های اتمسفری نظیر ابر، مه، باران، باد و توفان، رعدوبرق، نورقطبی و غیره متئورا گفته می شود (این کلمه در یونان باستان به آسمان اطلاق می شده است). بررسی خصوصیات فیزیکی و فرآیندهای تشکیل این پدیده ها اساس علم هواشناسی است. به عبارت دیگر، هواشناسی در مقیاس جهانی، ترکیبی از مطالعات فیزیکی اتمسفر و پدیده های آنهاست و خود به دو بخش اصلی تقسیم می شود. در هواشناسی داینامیک به وسیله قوانین مکانیک و ترمودینامیک حالات اتمسفری مطالعه می شود و در هواشناسی سینوپتیک از طریق تجربی و...

ادامه خواندن ←

شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی |انگیزه های بیولوژیکی

انگیزه های بیولوژیکی

برگرفته ای کتاب شبکه های عصبی مصنوعی در آب و هواشناسی انگیزه های بیولوژیکی تحقیقات و علاقه مندی به شبکه های عصبی از زمان شروع شد؛ که مغز به عنوان یک سیستم دینامیکی با ساختار موازی و پردازشگری کاملا مغایر با پردازشگر های متداول شناخته شد. نگرش نوین در مورد کارکرد مغز نتیجه تفکراتی بود که در اوایل قرن بیستم توسط رامون سگال در مورد ساختار مغز به عنوان اجتماعی از اجزای محاسباتی کوچک به نام نرون شکل گرفت. مغز به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات با ساختا موازی، از ۱۰۰ تریلیون (۱۰۱۱) نرون به هم مرتبط با تعداد (۱۰۱۶)  ارتباط تشکیل...

ادامه خواندن ←