آسیب شناسی بافت تاریخی شهرها در برابر بزهکاری

نویسندگان: تقی حیدری، محسن کلانتری

سال چاپ: ۱۳۹۳

نوبت چاپ: اول

 

178,000 ریال

جزئیات کتاب

وزن471 g
ناشر

آذرکلک

قطع

وزیری

تعداد صفحات

252

سال چاپ

1393

نوبت چاپ

اول

شابک

9786006359236

درباره نویسنده

تقی حیدری

دکتر محسن کلانتری

کتاب آسیب شناسی بافت تاریخی شهرها در برابر بزهکاری

با طراحی و باز طراحی صحیح و با استفادهی بهینه از فضاهای کالبدی ساخت دست بشر فرصتهای بزهکاری کاهش مییابد و از بروز بزه و جنایت پیشگیری میشود و از سوی دیگر سطح ایمنی جامعه و کیفیت زندگی بهبود مییابد.
از آنجا که یکی از مشکلات پیچیدهی بافت سنتی و تاریخی شهرهای ایران، سطح پایین حفاظت و ایمنی در برابر بزهکاری است و با توجه به پیشینه پژوهشهای انجام شده در شهر زنجان که نشان داده است در بافت سنتی این شهر و به طور مشخص در محدودهی بازار سنتی، بروز بزهکاری به ویژه بزه سرقت بسیار بالاست، بر این پایه نوشتار حاضر با هدف آسیبشناسی کالبدی بازار سنتی زنجان و مطالعهی تأثیر آن در وقوع سرقت با تأکید بر نگرش «سپتد» تدوین شده است. در این خصوص سعی شده است تا ابتدا ویژگیهای کالبدی این بخش از شهر، از منظر طراحی محیطی جرمستیز شناسایی شود و در پی آن مناسبترین راهکارهای علمی و عملی جهت اصلاح طراحیهای کالبدی و دیگر اقدامات اجتماعی و مدیریتی برای افزایش ایمنی ارائه شود.

 

کتاب حاضر در ۵ فصل تدوین شده است. در فصل نخست به اجمال ایمنسازی شهرها در برابر بزهکاری از طریق طراحی محیطی شرح داده شده است در فصل دوم بازار سنتی شهر زنجان و عناصر کالبدی آن تبیین شده است. جرمشناسی محیطی و راهکارهای ایمنسازی کالبدی موضوع فصل سوم کتاب است و در فصل چهارم چالشهای کالبدی بازارهای سنتی در برابر آسیبهای اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه گیری از مطالب و ارائه راهکارهای مقاومسازی بازار سنتی شهر زنجان در برابر بزهکاری در فصل پنجم بیان شده است.