مدل های آب و هواشناسی| اثر گلخانه ایی و گاز های گلخانه ایی

مدل های آب و هواشناسی| اثر گلخانه ایی و گاز های گلخانه ایی

گاز های گلخانه ایی

برگرفته از کتاب مدل های آب و هواشناسی برای مشاهده کتاب اینجا کلیک کنید.

اثر گلخانه ایی و گازهای گلخانه ایی

افزایش غلظت برخی از گاز های گلخانه ایی در جو زمین به اثبات رسیده است و در متون مدل سازی اقلیمی اثرات بالقوه این افزایش ها به فراوانی همانندسازی شده است. گذشته ای بخار آب که در اختیار انسان نیست باید از دی اکسید کربن نام برد که عضو اصلی گازهای گلخانه ایی طبیعی و مصنوعی است و با ادامه سوزاندن سوخت های فسیلی در جو آزاد می شود. شدت گرمایش و اثرات نسبی آن در مناطق مختلف جهان تابعی از ماهیت پس خور هایی است که در دستگاه اقلیم عمل می کنند. (مسعودیان و غیور، ۲۴:۱۳۸۰)

گرما دارای یک گردش چرخشی است که بین سطح زمین و اتمسفر همواره در جریان است. اتمسفر کره زمین همانند شیشه گلخانه، با جلوگیری از اتلاف انرژی برگشتی از سطح زمین، بخش اعظم انرژی تابشی از خورشید را محبوس می کند؛ زیرا در جو زمین تقریبا شرایط شفافی را نسبت به تابش خورشیدی با امواج کوتاه دارد، ولی در مقابل، امواج طولانی تشعشع زمینی تقریبا شرایط کدری را دارا می باشد.در این بین بخار آب، ابرها و دی اکسید کربن نقش بسیار عمده ایی را در مقیاس وسیعی در درون اتمسفر جهت بازداشتن از خروج تشعشع زمینی به عهده دارند. این امر سرانجام شرایط پدیده گلخانه ایی را برای جو زمین به وجود می آورد و سبب افزایش درجه حرارت آن می گردد.

نظر به این چگالی جو در ارتفاعات پایین بیشتر است، از این رو بیشترین جذب انرژی در این لایه به وقوع می پیوندد. در این لایه درجه حرارت به نسبت افزایش ارتفاع کاهش می یابد.

بر اساس اندازه گیری های حاصله در میزان اثرات گلخانه ای اتمسفر، در صورت فقدان اتمسفر، میانگین دمای سطح زمین۲۸- درجه سانتی گراد می گردد. در صورتی که میزان آن در شرایط فعلی در حدود ۱۵ درجه است، یعنی، ۴۳ درجه سانتی گراد بیشتر از شرایط فقدان اتمسفر، از این رو اثر گلخانه ای نقش حرارتی برای کره زمین به عهده دارد.

امتیاز دهی به این مطلب
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۲ (۱ رای)